مجله اینترنتی شهر جدید پرند

در مجله اینترنتی شهر جدید پرند اخبار و اطلاعات شهر جدید پرند را دنبال کنید نظرات و مشکلات خود را برای ما ارسال کنید و با امکانات و مشکلات شهر پرند آشنا شوید

بانک اطلاعات شهر پرند

بانک اطلاعات مشاغل و کسب و کار شهر جدید پرند

 

راهنمای درج اطلاعات کسب و کار شما

 

ادارات دولتی شهر جدید پرند

برگرفته شده از وبلاگ شهر جدید پرند لطفا منبع درج گردد
ادارات دولتی شهر جدید پرند

برگرفته شده از وبلاگ شهر جدید پرند لطفا منبع درج گردد

مجله اینترنتی شهر جدید پرند، مکانی جهت آشنایی با شهر جدید پرند و مشارکت جهت بهتر شدن فضای شهری دنبال کردن اخبار به روز شهر، خبر رسانی اتفاقات شهری و فرهنگی ورزشی
مشارکت شما با ارسال نظرات مشکلات و تصاویر و فیلم های شما
کمک به کسانی که میخوان در این شهر ساکن بشن و معرفی شهر و امکانات آن و بهترین مکان شهر برای سکونت و مطرح کردن و بررسی مشکلات شما
دنبال کنندگان ۷ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید